TRỰC TIẾP

FLC Thanh Hoa vs Công An Nhân Dân | 18:00 05/06/2023

FLC Thanh Hoa

FLC Thanh Hoa

1 - 4

Công An Nhân Dân

Công An Nhân Dân